Persondatapolitik

TotalOpbevaring v/ Mads Alexander Stiller Blankschøn

1. INTRODUKTION

1.1. Total Opbevaring v/ Mads Alexander Stiller Blankschøn (”Virksomheden”) driver op-bevaringsvirksomhed og stiller i den forbindelse opbevaringsydelse til rådighed for dig, som benytter sig af opbevaring (”Tjenesten”). For at kunne levere Tjenesten er det nødvendigt at behandle en række personoplysninger.

1.2. Denne persondatapolitik indeholder en række oplysninger om, hvilke data der ind-samles, hvorfor de indsamles, og hvad de anvendes til.

1.3. Såfremt du måtte have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du vel-kommen til at henvende dig til følgende dataansvarlige:

Total Opbevaring v/ Mads Alexander Stiller Blankschøn
CVR-nr. 40 60 99 11
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup
Mail: info@totalopbevaring.dk

2. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1. Virksomheden behandler personoplysninger i forbindelse med levering af Tjenesten Virksomheden tilbyder for at kunne leve op til vores forpligtelser over for dig.

2.2. Virksomheden indsamler en række personoplysninger i forbindelse med udøvelsen af vores aktiviteter, herunder:

  • Navn
  • Kontaktoplysninger, såsom mail og telefonnummer
  • Adresseoplysninger
3. FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET

3.1. Oplysningerne bruges til at identificerer dig som kunde samt at kunne levere Tjene-sten, som du modtager som kunde hos Virksomheden. Herudover anvendes oplys-ningerne til brug for kommunikation mellem Virksomheden og dig med information i forbindelse til Tjenesten.

3.2. Virksomheden behandler dine personoplysninger med hjemmel i persondataforord-ningens artikel § 6, stk. 1, litra b til opfyldelse af lejekontrakten indgået mellem Virksomheden og dig.

4. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

4.1. Virksomheden videregiver ikke personoplysninger om dig til tredjemand, medmindre Virksomheden er forpligtet hertil efter lovgivning, f.eks. databeskyttelsesloven eller persondataforordningen.

5. SLETNING/OPBEVARING AF OPLYSNINGER

5.1. Virksomheden opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af formålet eller nødvendigt til opfyldelse af et sagligt formål eller et lovmæssigt krav, f.eks. bogføringslovens regler. Hovedreglen er, at oplysninger slet-tes efter 5 år, eller tidligere såfremt formålet ophører.

5.2. Virksomheden tilstræber at slette oplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

6. DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

6.1. I forbindelse med Virksomhedens behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

  • Retten til at modtage oplysning om, hvordan Virksomheden behandler dine personoplysninger,
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger,
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet,
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet, og
  • Retten til at tilbagetrække dit samtykke.

6.2. Alle ovenstående rettigheder kan håndteres ved henvendelse til mailadressen nævnt i pkt. 1.

7. INFORMATIONSSIKKERHED

7.1. Virksomheden iagttager nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysnin-ger, som Virksomheden opbevarer.

7.2. Alt materiale med personoplysninger, opbevares sikret og efter gængse standarder for datasikkerhed.

8. OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDER

8.1. Virksomheden gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik. Når Virksomheden modtager skriftlige formelle klager, kontakter Virksomheden afsenderen for at følge op på klagen. Virksomheden samarbejder med de relevante lovgivende myndighe-der, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med Virksomhedens kunder.

Icon